"S námi si cíle jen nemalujete..."

"Zabezpečíme Vaše děti na studiích..."

"S námi postavíte rychleji..."

"Postaráme se o Vás v dobrém i zlém..."

"Střiháme úrokové sazby u hypoték..."

"Dokážeme spravit Vaše finance..."

"Nebojíme se žádné výzvy..."

"Finanční plán dokážeme naporcovat na míru..."

"I při studiích se dá podnikat..."

"S námi se dostanete na vrchol..."

"Necháme růst Vaše finance..."

"Nebuďme ovce a splňme si své sny..."

"Sestřelíme konkurenční nabídky..."

Sledujte nás: Facebook Sdílejte: Facebook Twitter

GDPR

Prohlášení o ochraně soukromí

OVBlife se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet takové technologie, které Vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zkušenosti. Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na webové stránky OVBlife a určuje sběr dat i jejich následné použití. Využíváním webových stránek OVBlife souhlasíte s postupy zpracování dat popsanými v tomto prohlášení.

Zjišťování Vašich osobních údajů

OVBlife sbírá osobní údaje jako je e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefonní číslo. OVBlife také zjišťuje anonymní demografické informace, například PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy či záliby.

Jsou zde také informace o Vašem počítačovém hardwaru a softwaru, které jsou automaticky shromažďovány OVBlife. Tyto informace mohou obsahovat Vaši IP adresu, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupů a adresy navštívených webových stránek. Tyto informace používá OVBlife k provozu služby, k zachování kvality služeb a k poskytování obecných statistik o používání webových stránek OVBlife.

Mějte, prosím, na paměti, že pokud přímo zveřejníte osobní či soukromé údaje na veřejných fórech OVBlife, mohou být tyto údaje shromažďovány a použity ostatními. Poznámka: OVBlife nečte žádnou Vaši soukromou online komunikaci.

OVBlife doporučuje, abyste si zkontrolovali prohlášení o soukromí webových stránek, na které se budete přihlašovat prostřednictvím OVBlife tak, abyste porozuměli tomu, jak takové webové stránky shromažďují, používají a sdílejí Vaše informace. Společnost OVBlife není zodpovědná za prohlášení o soukromí či jiný obsah webových stránek mimo skupiny webů OVBlife.

Použití Vašich osobních údajů

OVBlife shromažďuje a používá Vaše osobní údaje k provozu webových stránek OVBlife a poskytování služeb, které požadujete. OVBlife také používá Vaše osobní údaje k zasílání informací o jiných produktech a službách dostupných u OVBlife a jejích dceřiných společností. OVBlife Vás taktéž může kontaktovat prostřednictvím průzkumů, které zjišťují Váš názor na současné služby nebo možné nové služby, které budou nabízeny.

OVBlife neprodává ani nepronajímá seznam svých zákazníků dalším stranám. OVBlife Vás může čas od času kontaktovat jménem externích obchodních partnerů ohledně určitých nabídek, které mohou být pro Vás zajímavé. V těchto případech nebudou Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) předány třetí straně. Kromě toho může OVBlife sdílet data s důvěryhodnými partnery, kteří pomáhají při tvorbě statistických analýz, rozesílají e-maily nebo dopisy, poskytují zákaznickou podporu nebo zařizují dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat Vaše osobní údaje, s výjimkou poskytování těchto služeb OVBlife, a musí zachovat důvěrnost Vašich údajů. OVBlife nepoužívá ani nezveřejňuje citlivé osobní údaje jako je rasa, náboženské vyznání nebo politická příslušnost bez Vašeho výslovného souhlasu.

OVBlife sleduje webové stránky, které její zákazníci navštíví v rámci OVBlife , s cílem zjistit, které služby OVBlife jsou nejoblíbenější. Tato data jsou použita k poskytování přizpůsobeného obsahu a reklamy OVBlife zákazníkům, jejichž chování ukazuje, že mají zájem o určitou oblast.

Webové stránky OVBlife zveřejní Vaše osobní data bez upozornění pouze pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že to je nezbytné z následujících důvodů: a) vyhovění zákonu či splnění zákonných požadavků nebo požadavků právního procesu s OVBlife, b) ochrana a obrana práv či vlastnictví OVBlife a c) jednání v kritických situacích k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů OVBlife nebo veřejnosti.

Žádné nezákonné či zakázané používání

Podmínkou Vašeho používání webových stránek OVBlife je záruka, že nebudete používat webové stránky OVBlife pro jakékoliv účely, které jsou nezákonné či zakázané těmito podmínkami a upozorněními. Webové stránky OVBlife nemůžete používat žádným způsobem, který by je mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo poškodit nebo být v rozporu s jinou uživatelskou stranou a využitím webových stránek OVBlife. Nesmíte získat či se pokoušet získat jakékoli materiály či informace jiným způsobem než tím, který je stanovený pro webové stránky OVBlife.

Použití cookies

Weby OVBlife používají soubory cookie, aby Vám pomohly přizpůsobit práci na webových stránkách. Soubor cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem uložen na Váš pevný disk. Soubory cookie nelze zneužít ke spuštění programů či přenesení virů do počítače. Soubor cookie obsahuje Váš specifický identifikátor, který může později přečíst pouze webový server v doméně, ve které byl tento soubor vytvořen.

Jedním z hlavních důvodů pro použití souborů cookie je poskytnout vhodnou možnost k úspoře času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na určitou stránku. Když si například personalizujete stránky OVBlife nebo se zaregistrujete na stránkách či službách OVBlife, soubory cookie pomohou OVBlife vyvolat Váš specifický identifikátor při následných návštěvách. To zjednodušuje proces zaznamenávání Vašich osobních údajů, jako je fakturační adresa, adresa pro doručování a tak dále. Při návratu na stejné webové stránky OVBlife mohou být získány informace, které jste předtím zadali, tak, abyste mohli jednoduše používat pro Vás uzpůsobené služby OVBlife.

Soubory cookie můžete přijmout či odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, nastavení prohlížeče však můžete změnit a soubory cookie odmítat, pokud si to přejete. Jestliže se rozhodnete soubory cookie odmítnout, nebudete pravděpodobně moci plně využít interaktivní funkce služeb OVBlife nebo dalších navštívených webových stránek.

Změny v prohlášení

OVBlife příležitostně aktualizuje toto Prohlášení o ochraně soukromí, aby odráželo reakce firem a zákazníků. OVBlife doporučuje, abyste pravidelně sledovali toto Prohlášení a byli tak informováni o tom, jak OVBlife chrání Vaše údaje.

Kontaktní údaje

OVBlife uvítá Vaše komentáře týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Pokud se domníváte, že OVBlife neplní toto Prohlášení, kontaktujte OVBlife na info@ovb-life.cz. Použijeme veškeré komerčně rozumné postupy, abychom problém rychle specifikovali a napravili.