"Postaráme se o Vás v dobrém i zlém..."

"Nebuďme ovce a splňme si své sny..."

"Finanční plán dokážeme naporcovat na míru..."

"Sestřelíme konkurenční nabídky..."

"S námi si cíle jen nemalujete..."

"I při studiích se dá podnikat..."

"Dokážeme spravit Vaše finance..."

"Zabezpečíme Vaše děti na studiích..."

"Střiháme úrokové sazby u hypoték..."

"Nebojíme se žádné výzvy..."

"Necháme růst Vaše finance..."

"S námi postavíte rychleji..."

"S námi se dostanete na vrchol..."

Sdílet Facebook Twitter Google+

Novinky na finančním trhu:

Životní pojištění – představení některých výhod.

Životní pojištění – představení některých výhod.

Životní pojištění patří stále k těm méně využívaným, ačkoli většině lidí v nepříznivé životní situaci může zachránit příjem. Největší smysl má životní pojištění pro osoby, které mají zodpovědnost za další členy rodiny, nejčastěji děti. V případě úmrtí živitele domácnosti jeho životní pojištění zajistí rodině finanční prostředky. Životní pojištění nabízí více variant využití.  Pro představu možných výhod životního pojištění představujeme dle Jolany Novákové výčet deseti pojišťoven.

Česká pojišťovna nabízí asistenci vyřízení pozůstalosti či rozšíření pojistného krytí u trvalých následků úrazu a závažných onemocnění. Další je pojištění asistované reprodukce, což znamená, že za první nehrazený pokus (z veřejného zdravotního pojištění) vyplatí pojistnou částku ve výši 50 000 Kč.

Komerční pojišťovna předvádí aktuální možnost dvojnásobného plnění při pojištění hospitalizace oproti nabídce standardní.

Pojišťovna Aegon zřizuje pojištění Epilepsie, které hradí náklady spojené s první fází onemocnění. Jsou jím hlavně generalizované záchvaty nebo vážný epileptický syndrom projevující se po šesti měsících léčení. Plnění je 100 % pojistné částky. U pojištění dětí lze pojistit i ošetřovné, kdyby rodič setrval s nemocným potomkem doma.

Pojišťovna České spořitelny připojišťuje ošetřování dospělého. Dvojnásobek pojišťovna vyplatí těm, kdo si sjednají pojištění vážných onemocnění do 30. 6. tohoto roku. Následně se projeví onemocnění způsobené klíštětem.

Česká podnikatelská pojišťovna zavedla nové pojistné částky až do výše šesti milionu korun, pro připojištění smrti, invalidity a závažných poranění a onemocnění či připojištění vrozených vad dětí za závažné následky očkování, které vznikly v souvislosti s aplikovanou očkovací látkou nebo za další vybrané diagnózy.

Generali pojištovna a výhody pojištění Bel Mondo, čím déle smlouva trvá, tím vyšší bude pojistné plnění u závažných onemocnění a u pojištění invalidity. Pojistné plnění se může navýšit až o 60 %.  U životního pojištění se nabízí rodinná asistence – péče o potomka pojištěného, v případě imobility, hospitalizace i péče o domácího mazlíčka nebo právní a lékařské služby po telefonu.  Příspěvěk Generali je také na nákup léků u pojištění onkologických a závažných onemocnění ve výši 20 000 Kč nebo pojištění poúrazové péče na nehrazenou zdravotní péči až 100 000 Kč, poskytuje se v podobě masáží, kompenzačních pomůcek nebo terapií.

Kooperativa nabízí slevy. U smluv s pojistnými částkami nad jeden milion korun je sleva 10 %, u smluv nad tři miliony je sleva 20 %.

Uniqa připojišťuje předdůchodové renty Balance. Jsou spojené s pojištěním vzniku invalidity či dlouhodobé nezaměstnanosti. Připojištění je vhodné pro klienty s mírně nadprůměrným příjmem, ve věku od 40 do 50 let.

Metlife představuje pojištění i pro osoby samostatně výdělečně činné. Týká se ošetřování dítěte a plnění pojišťovny nastává od 10. dne v nemocnici v případě, že nemoc trvá alespoň 29 dní.

Raiffeisenbank rozšiřuje a upravuje podmínky pojištění pro případ invalidity, i dětské. Karenční doba se snižuje z 24 měsíců na 12 měsíců a pojištění se vztahuje také na duševní choroby na všechny tři stupně invalidity. Životní pojištění Domino Invest 2018 se slevou podle měsíční platby, při platbě 1 000 Kč je sleva 10 %, od 1 500 Kč je sleva 15 %. Dalšího možného zvýhodnění se mohou dočkat klienti podporující zdravý životní styl. Ocenit se mohou nekuřáci nebo klienti s vyhovující hodnotou BMI- Body Mass Index.

 

V případě dalších otázek nás neváhejte kontaktovat v sekci Kontakty.


Zpět