"S námi si cíle jen nemalujete..."

"Nebuďme ovce a splňme si své sny..."

"Zabezpečíme Vaše děti na studiích..."

"Dokážeme spravit Vaše finance..."

"Finanční plán dokážeme naporcovat na míru..."

"S námi se dostanete na vrchol..."

"Necháme růst Vaše finance..."

"Střiháme úrokové sazby u hypoték..."

"Nebojíme se žádné výzvy..."

"S námi postavíte rychleji..."

"Postaráme se o Vás v dobrém i zlém..."

"I při studiích se dá podnikat..."

"Sestřelíme konkurenční nabídky..."

Sdílet Facebook Twitter Google+

Novinky na finančním trhu:

Zásady správného investování

Zásady správného investování

Chystáte se začít investovat a nejste si jisti jak na to?  V následujícím textu přiblížíme zásady správného investovaní, které by měl každý investor znát.  Podle dosavadní teorie a praktických zkušeností níže uvedený postup mohou použít investoři soukromí i institucionální.

Stanovení finančních cílů

Prvním krokem je sestavení rozvahy. Je důležité zamyslet se nad tím, co chceme a jaký je náš vlastní finanční cíl. Nezapomínáme na stranu pasiv, kde se objeví budoucí závazky. Finanční cíle vyplývají z velikosti, proměnlivosti a časové struktury závazků. Také vycházejí z požadavků na výnosy a tolerance investora vůči riziku. Finanční cíle musí být splnitelné a tak je důležité zůstat nohama na zemi a reálně přemýšlet o možné výnosnosti investice.


Na co nezapomenout:

 • Vzít v úvahu opravdu všechny relevantní závazky.
 • Mít jasno o časovém horizontu (tj. kdy budeme potřebovat hotovost).
 • Nepodceňovat psychologii – rozhodnout se, zda patříme mezi psychologicky aktivní či pasivní investory.
 • Vědět, co lze od finančních investic očekávat a co nikoli; nemít nereálná očekávání.

Výběr investiční strategie

Pokud máme definovaný cíl, pokračujeme dalším krokem – stanovení složení aktiv, která budou krýt naše závazky. Investiční strategie je velmi důležitá, bude z většiny ovlivňovat charakter investice. O optimální investiční strategii je nejlepší se poradit s kvalifikovaným investičním poradcem.


Na co nezapomenout:

 • Výběr investiční strategie je zásadním krokem, který více než z 90 % bude určovat charakter.
 • Velmi důležitou roli hraje náš názor na vývoj budoucí inflace.
 • Vzít v úvahu veškeré dosavadní investice (u soukromých osob například stavební spoření a životní pojištění – a pozor, také vlastní lidský kapitál!).
 • Vybrat kvalitního investičního poradce

Uskutečnění investiční strategie

Ve chvíli, když si rozmyslíme finanční cíle, investiční strategii, naplníme portfolio cennými papíry, které jsme i nakoupili, nesmíme usnout na vavřínech. Nemůžeme si myslet, že je vše za námi. Podstatné nás teprve čeká. Nastává realizace investiční strategie, která je dána naším horizontem a může trvat i desítky let. Dlouhodobý přístup vyžaduje cílevědomost a trpělivost. Ze zkušeností víme, že měnit strukturu strategie se nevyplácí. Doporučené minimum změny je v intervalu třech měsíců. Kdy změnit investiční strategii zásadním způsobem? Především v situacích, kdy se ze závažných příčin mění potřeby klienta.


Na co nezapomenout:

 • Ignorovat krátkodobá nákupní a prodejní doporučení makléřů, jakož i rady všech expertů a „expertů“.
 • Nepodléhat mylné představě, že je vhodné reagovat na každou ekonomickou informaci; drtivá většina informací představuje „šum“, který nemá pro investiční strategii sebemenší význam.
  • Laikové by neměli sledovat výkonnost svých investic denně, ale raději v delších časových intervalech.
  • Profesionálové, kteří mají v popisu práce sledovat trh denně, musí dodržovat přísnou disciplínu, aby se zdrželi příliš častého obchodování.
  • Investiční strategii je vhodné měnit především v případech, kdy se požadavky investora mění ze skutečně závažných důvodů; výkyvy trhu málokdy představují samy o sobě dostatečný důvod pro změnu strategie.

 

V případě dalších otázek nás neváhejte kontaktovat v sekci Kontakty.


Zdroj:  "Investiční strategie pro třetí tisíciletí" autor Pavel Kohout, vydané nakladatelstvím Grada Publishing


Zpět