"Zabezpečíme Vaše děti na studiích..."

"S námi postavíte rychleji..."

"S námi si cíle jen nemalujete..."

"Dokážeme spravit Vaše finance..."

"Střiháme úrokové sazby u hypoték..."

"S námi se dostanete na vrchol..."

"I při studiích se dá podnikat..."

"Nebojíme se žádné výzvy..."

"Nebuďme ovce a splňme si své sny..."

"Sestřelíme konkurenční nabídky..."

"Postaráme se o Vás v dobrém i zlém..."

"Finanční plán dokážeme naporcovat na míru..."

"Necháme růst Vaše finance..."

Sdílet Facebook Twitter Google+

Novinky na finančním trhu:

Zásady správného investování

Zásady správného investování

Chystáte se začít investovat a nejste si jisti jak na to?  V následujícím textu přiblížíme zásady správného investovaní, které by měl každý investor znát.  Podle dosavadní teorie a praktických zkušeností níže uvedený postup mohou použít investoři soukromí i institucionální.

Stanovení finančních cílů

Prvním krokem je sestavení rozvahy. Je důležité zamyslet se nad tím, co chceme a jaký je náš vlastní finanční cíl. Nezapomínáme na stranu pasiv, kde se objeví budoucí závazky. Finanční cíle vyplývají z velikosti, proměnlivosti a časové struktury závazků. Také vycházejí z požadavků na výnosy a tolerance investora vůči riziku. Finanční cíle musí být splnitelné a tak je důležité zůstat nohama na zemi a reálně přemýšlet o možné výnosnosti investice.


Na co nezapomenout:

 • Vzít v úvahu opravdu všechny relevantní závazky.
 • Mít jasno o časovém horizontu (tj. kdy budeme potřebovat hotovost).
 • Nepodceňovat psychologii – rozhodnout se, zda patříme mezi psychologicky aktivní či pasivní investory.
 • Vědět, co lze od finančních investic očekávat a co nikoli; nemít nereálná očekávání.

Výběr investiční strategie

Pokud máme definovaný cíl, pokračujeme dalším krokem – stanovení složení aktiv, která budou krýt naše závazky. Investiční strategie je velmi důležitá, bude z většiny ovlivňovat charakter investice. O optimální investiční strategii je nejlepší se poradit s kvalifikovaným investičním poradcem.


Na co nezapomenout:

 • Výběr investiční strategie je zásadním krokem, který více než z 90 % bude určovat charakter.
 • Velmi důležitou roli hraje náš názor na vývoj budoucí inflace.
 • Vzít v úvahu veškeré dosavadní investice (u soukromých osob například stavební spoření a životní pojištění – a pozor, také vlastní lidský kapitál!).
 • Vybrat kvalitního investičního poradce

Uskutečnění investiční strategie

Ve chvíli, když si rozmyslíme finanční cíle, investiční strategii, naplníme portfolio cennými papíry, které jsme i nakoupili, nesmíme usnout na vavřínech. Nemůžeme si myslet, že je vše za námi. Podstatné nás teprve čeká. Nastává realizace investiční strategie, která je dána naším horizontem a může trvat i desítky let. Dlouhodobý přístup vyžaduje cílevědomost a trpělivost. Ze zkušeností víme, že měnit strukturu strategie se nevyplácí. Doporučené minimum změny je v intervalu třech měsíců. Kdy změnit investiční strategii zásadním způsobem? Především v situacích, kdy se ze závažných příčin mění potřeby klienta.


Na co nezapomenout:

 • Ignorovat krátkodobá nákupní a prodejní doporučení makléřů, jakož i rady všech expertů a „expertů“.
 • Nepodléhat mylné představě, že je vhodné reagovat na každou ekonomickou informaci; drtivá většina informací představuje „šum“, který nemá pro investiční strategii sebemenší význam.
  • Laikové by neměli sledovat výkonnost svých investic denně, ale raději v delších časových intervalech.
  • Profesionálové, kteří mají v popisu práce sledovat trh denně, musí dodržovat přísnou disciplínu, aby se zdrželi příliš častého obchodování.
  • Investiční strategii je vhodné měnit především v případech, kdy se požadavky investora mění ze skutečně závažných důvodů; výkyvy trhu málokdy představují samy o sobě dostatečný důvod pro změnu strategie.

 

V případě dalších otázek nás neváhejte kontaktovat v sekci Kontakty.


Zdroj:  "Investiční strategie pro třetí tisíciletí" autor Pavel Kohout, vydané nakladatelstvím Grada Publishing


Zpět