"Finanční plán dokážeme naporcovat na míru..."

"Zabezpečíme Vaše děti na studiích..."

"Necháme růst Vaše finance..."

"Postaráme se o Vás v dobrém i zlém..."

"I při studiích se dá podnikat..."

"Sestřelíme konkurenční nabídky..."

"S námi se dostanete na vrchol..."

"Dokážeme spravit Vaše finance..."

"S námi si cíle jen nemalujete..."

"Nebojíme se žádné výzvy..."

"S námi postavíte rychleji..."

"Střiháme úrokové sazby u hypoték..."

"Nebuďme ovce a splňme si své sny..."

Novinky na finančním trhu:

Společným oddlužením manželů lze při splácení dluhů značně ušetřit.

Společným oddlužením manželů lze při splácení dluhů značně ušetřit.

Jedna z šancí, jak se dostat z dluhové spirály je společné oddlužení manželů, které je podobné oddlužení jednotlivce. Oproti jednotlivci je společné oddlužení manželů výhodnější. Oldřich Řeháček - kancelář Administrace insolvencí City Tower, vysvětluje, že manželé musí mít závazky nejméně u dvou věřitelů a tyto závazky nedokážou po delší dobu splácet. Také říká, že manželé musí být v průběhu pětiletého oddlužení schopni zaplatit věřitelům, alespoň 30 % z celkové výše dluhu. Institut společného oddlužení manželů v České republice funguje od roku 2014.

Do dlužné částky se započítávají nejen dluhy, které vznikly v průběhu manželství, ale také ty, které vznikly před uzavřením manželství některému z partnerů, popř. které v době svazku nabyl jen jeden z manželů. Oldřich Řeháček doplňuje, že do celkové výše dluhu jsou započteny soudní výlohy, veškeré úroky a smluvní pokuty, náklady na právní zastoupení věřitelů či náklady na exekuce.

Manželé mají dvě možnosti, buď vstoupit do insolvence společně, nebo samostatně. „V případě rodin bývá výhodnější společné oddlužení, protože individuální oddlužení by od nesplacených dluhů osvobodilo pouze toho z manželů, který by úspěšně prošel celým oddlužovacím procesem. Proti druhému by pak věřitelé nadále mohli zahájit exekuci a vymáhat po něm zbývající část dluhu ve výši až 70 procent,“ apeluje Oldřich Řeháček.

Mezi výhody společné insolvence řadíme výši povinně splaceného dluhu. V případě společných dluhů, ale do oddlužení vstoupili individuálně, by každý z manželů musel platit alespoň 30 % z výše celkového dluhu. Další výhodou je výše poplatku, který se váže k sepsání insolventního návrhu. „Od loňského července platí, že ke zpracování a podání návrhů je oprávněn pouze advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace s potřebnou státní akreditací. V případě individuálního oddlužení má sepisovatel návrhu nárok na odměnu ve výši čtyři tisíce korun. U společného oddlužení zaplatí manželé právníkovi dohromady pouze šest, nikoli osm tisíc korun,“ vysvětluje Oldřich Řeháček.

Společného oddlužení manželů se dá využít jen pro osoby, které jsou ke dni podání návrhu prokazatelně v manželském svazku. V insolvenčním řízení jsou vnímání jako nerozluční společníci a to i v případě následného rozvodu.  Pokud by jeden z partnerů po rozvodu přestal splácet svojí část, musí druhý partner uhradit alespoň povinných 30 % dluhu. V případě neplacení, by oddlužení neproběhlo úspěšně, a ani po uplynutí pětileté lhůty by nebyli osoby osvobozeni od zbývajících dluhů. „V případě úmrtí jednoho z manželů pokračuje v oddlužení druhý manžel. Ten musí i nadále splácet celou výši dluhu včetně pohledávek, které původně vznikly výlučně zesnulému manželovi, a splnit přitom podmínku úhrady alespoň 30 procent celkového dluhu,“ vysvětluje Oldřich Řeháček.

 

V případě dalších otázek nás neváhejte kontaktovat v sekci Kontakty


Zpět