"Finanční plán dokážeme naporcovat na míru..."

"I při studiích se dá podnikat..."

"Sestřelíme konkurenční nabídky..."

"S námi se dostanete na vrchol..."

"S námi postavíte rychleji..."

"Nebojíme se žádné výzvy..."

"Postaráme se o Vás v dobrém i zlém..."

"Necháme růst Vaše finance..."

"Dokážeme spravit Vaše finance..."

"S námi si cíle jen nemalujete..."

"Nebuďme ovce a splňme si své sny..."

"Zabezpečíme Vaše děti na studiích..."

"Střiháme úrokové sazby u hypoték..."

Novinky na finančním trhu:

Smart Invest 2018 – UNIQA představuje nové životní pojištění

Smart Invest 2018 – UNIQA představuje nové životní pojištění

Od 4. do 25. 5. letošního roku pojišťovna UNIQA poskytuje zákazníkům s volnými finančními prostředky produkt Smart Invest 2018 - jednorázové indexově vázané životního pojištění.  Smluvní doba je 7 let a pojištění je spojeno s podmíněnou garancí zhodnocení podle vývoje indexu EURO STOXX 50. Pro případ úmrtí a vážného úrazu s trvalými následky se poskytuje pojistná ochrana. Nabídka je omezená a potrvá jen do vyčerpání tranše, informoval portál czechbanking.cz

S ohledem na omezený rozsah je možno od pátku 27. 4. uskutečnit reservaci kapacity na webu www.uniqa.cz. Pokud klient využije možnost reservace, bude mít v květnu, v upisovacím období, přednost. Minimální investovaná částka je 30 000 Kč. Pojištění se uzavírá s platností do pátého měsíce roku 2025.

Zákazník má také garantovanou účast na příznivém vývoji. V případě snížení hodnoty indexu je klientovi poskytnuta podmíněná záruka pojistného plnění ke konci pojistné doby v 100% výši investovaných prostředků po odečtení vstupního poplatku. Podmíněnost je v případě, že by došlo k ukončení podkladového aktiva. Vydavatelem je renomovaná společnost Goldman Sachs International, jež sídlí v Londýně. Stoupne-li indexová hodnota EURO STOXX v rozmezí 0,01 až 51 %, získá na konci pojistné doby klient pojistné určené k investování zhodnocené stejným procentem.

Jestli index stoupne nad zmíněnou hranici, obdrží zákazník zpátky svou investici navýšenou o 51 %, což reálně může představovat 6,06 % ročně z části pojistného alokovaného na investici. Riziková část pojistného je určena na krytí případného úmrtí během smluvní doby (pojistná částka odpovídá 1 % z jednorázového pojistného) a pro případ vážného úrazu s trvalými následky přes 50 % podle hodnotících tabulek (pojistná částka se rovná zaplacenému jednorázovému pojistnému, maximálně 2 miliony Kč).

 

V případě dalších otázek nás neváhejte kontaktovat v sekci Kontakty


Zpět