"S námi si cíle jen nemalujete..."

"I při studiích se dá podnikat..."

"S námi postavíte rychleji..."

"Střiháme úrokové sazby u hypoték..."

"Postaráme se o Vás v dobrém i zlém..."

"Necháme růst Vaše finance..."

"Zabezpečíme Vaše děti na studiích..."

"S námi se dostanete na vrchol..."

"Dokážeme spravit Vaše finance..."

"Nebojíme se žádné výzvy..."

"Finanční plán dokážeme naporcovat na míru..."

"Nebuďme ovce a splňme si své sny..."

"Sestřelíme konkurenční nabídky..."

Sdílet Facebook Twitter Google+

Novinky na finančním trhu:

Pojištění v oblasti psychických onemocnění.

Pojištění v oblasti psychických onemocnění.

Nové možnosti a životný styl 21. století přináší také nové druhy nemocí.  Stále častější výskyt psychických a duševních poruch dáváme za vinu nejen dlouhodobému stresu, společnosti orientované na výkon, nedostatku spánku, zvyšujícímu se nároku na pracovní výkon člověka, ale paradoxně i blahobytu. Pojišťovny na duševní onemocnění začínají reagovat.  Co kryje životní pojištění u společnosti UNIQA?

Za posledních 10 let se výskyt duševně nemocných zněkolikanásobil. Jiří Raboch, psychiatr, uvádí, že se úzkostné poruchy objevují u 29 % populace. Poruchy chování můžeme pozorovat až u 25 % obyvatelstva.  Na lécích na uklidnění či pro lepší spánek si aktuálně buduje závislost až milion Čechů, z toho se většina účinně neléčí.

V současnosti se v Čechách  jako druhá nejčastější příčina pro uznání invalidního důchodu objevuje právě duševní onemocnění nebo porucha chování. V Rakousku je procentuální podíl až na 37 %.  Porovnání mezi rokem 2012 a 2017 ukazuje nárůst počtu přiznaných invalidních důchodů z důvodu duševní choroby nebo poruchy chování o 14 % a loni už překonal hranici 100.000 vyplácených případů.  Poruchy se nejvíce vyskytují v populaci 40 - 64 let.

Zatímco dříve byly druhy takového onemocnění zcela vyloučeny z pojistné ochran, dnes se je tomu jinak. Pojišťovny s ohledem na tento vývoj doplňují krytí pro řadu duševních nebo psychických nemocí. UNIQA definuje možné plnění následovně:

  • Má-li zákazník s přiznanou invaliditou III. stupně uzavřeno připojištění invalidity, má nárok na pojistné plnění u kterékoli diagnózy F00-F99 (podle mezinárodní klasifikace nemocí) s výjimkou případů, kdy je stav pacienta v příčinné souvislosti s požíváním alkoholu nebo jiných návykových látek. Pojistná částka může být až 6 milionů korun (v průběhu pojištění každý rok klesá), přičemž až 50 % z této částky může být sjednáno jako fixní suma po celou dobu trvání pojištění. Případně lze sjednat i konstantní pojistnou částku po celou dobu ve výši až 500.000 Kč.
  • U invalidity I. a II. stupně plní UNIQA z tohoto připojištění u prokazatelných diagnóz F00-F09 (organické duševní poruchy). K nim patří například demence u Alzheimerovy choroby, vaskulární demence, poruchy nálady, úzkostná porucha, porucha osobnosti, delirium, halucinóza nebo porucha poznávání aj.
  • U invalidity II. stupně může být pojistná částka až 6 milionů korun (v průběhu pojištění každý rok klesá), přičemž až 50 % z této částky může být sjednáno jako fixní suma po celou dobu trvání pojištění.
  • U invalidity I. stupně může být pojistná částka rovna částce invalidity II. stupně, maximálně však do 40 % částky určené na invaliditu III. stupně (v průběhu pojištění každý rok pojistná částka klesá), přičemž až 50 % z této částky může být sjednáno jako fixní suma po celou dobu trvání pojištění.

V rámci připojištění dlouhodobé péče k životnímu pojištění poskytne UNIQA své plnění u přiznané invalidity nejméně II. stupně za všechny duševní poruchy a poruchy chování. I zde platí výjimka pro stavy v souvislosti s návykovými látkami.

A konečně lze uplatnit rovněž nárok z připojištění závažných onemocnění u diagnózy Parkinsonovy choroby do věku 65 let a Creutzfeld-Jakobovy choroby. Pojistné částky činí zpravidla až milion korun.

 

V případě dalších otázek nás neváhejte kontaktovat v sekci Kontakty.

 

Zdroj: www.uniqa.cz


Zpět