"Finanční plán dokážeme naporcovat na míru..."

"Dokážeme spravit Vaše finance..."

"I při studiích se dá podnikat..."

"Nebuďme ovce a splňme si své sny..."

"Střiháme úrokové sazby u hypoték..."

"Nebojíme se žádné výzvy..."

"S námi se dostanete na vrchol..."

"Necháme růst Vaše finance..."

"S námi postavíte rychleji..."

"S námi si cíle jen nemalujete..."

"Sestřelíme konkurenční nabídky..."

"Postaráme se o Vás v dobrém i zlém..."

"Zabezpečíme Vaše děti na studiích..."

Novinky na finančním trhu:

Na trhu neexistuje jen jedno pojištění odpovědnosti.

Na trhu neexistuje jen jedno pojištění odpovědnosti.

Velmi častou chybou klientu je mylná domněnka, že uzavřením jednoho typu odpovědnosti (lidově tzv. pojistky na blbost'') jsou kryti na všechna rizika s názvem produktu související. Rozdíl mezi pojištěním odpovědnosti z výkonu povolání a v běžném občanském životě je však značná.

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

Typ tohoto pojištění se vztahuje pouze k zaměstnání či výkonu povolání právnických osob a podnikatelů. V Česku je zaměstnanec svému zaměstnavateli odpovědný do výše svého 4,5 násobku hrubého příjmu. Má-li tedy klient např. příjem 20 000 Kč hrubého a pojišťovna vykazuje možnosti limitu 80 000 Kč a 100 000 Kč, obecně se doporučuje vybrat vyšší z nich, a je třeba, aby volba kopírovala nejvyšší možné pojistné plnění. Znamená to tedy, že pokud zaměstnanec při výkonu svého povolání způsobí škodu i v řadech milionů Kč, není hmotně odpovědný za více než již zmíněný 4,5 násobek své hrubé mzdy a zbytek úhrady leží na zaměstnavateli. Jako nejvyšší nebezpečí v tomto bodě je ale nesprávné nastavení limitu. Základní limit je z hlediska konstrukce pojištění odpovědnosti z výkonu povolání podstatný, avšak často nedostatečný. Mezi další možnosti připojištění v rámci pojištění odpovědnosti zaměstnance patří ztráta svěřených předmětu, pojištění pokut a sankci, ale také poptávané připojištění na škody způsobené zaměstnavateli provozem vozidel.

Pojištění odpovědnosti občanů.

Při sjednání tohoto typu pojištění chráníme celou rodinu pro případ újmy na zdraví či majetku nebo pro případ finanční škody. Jedná pojistná smlouva se totiž dle pojistných podmínek vztahuje na druha/družku/manžela/manželku/registrované partnery ve společné domácnosti a děti do určitého věku. Některé pojišťovny zde mají zahrnuty i domácí mazlíčky. Příkladem pojistné události je také škoda způsobená s provozováním sportu na rekreační úrovní.

Pozor na výluky, územní rozsah a spoluúčast!

Obecně platí, že při uzavíraní finančního produktu je nutné znát jeho podmínky, nejinak je tomu i v případě pojištění odpovědnosti. Mezi základní výluky patří úmyslné způsobení škody a její způsobení pod vlivem alkoholu.

 

I u pojištění odpovědnosti zkrátka platí, že si člověk musí nechat dostatek času pro individuální nastavení, a jelikož je celý finanční trh velmi rozmanitý, je doporučeno využit rad odborníků. Proto nás neváhejte kontaktovat v sekci Kontakty.

 

 


Zpět