"S námi postavíte rychleji..."

"I při studiích se dá podnikat..."

"Dokážeme spravit Vaše finance..."

"Zabezpečíme Vaše děti na studiích..."

"Postaráme se o Vás v dobrém i zlém..."

"Necháme růst Vaše finance..."

"Sestřelíme konkurenční nabídky..."

"S námi se dostanete na vrchol..."

"Nebuďme ovce a splňme si své sny..."

"S námi si cíle jen nemalujete..."

"Finanční plán dokážeme naporcovat na míru..."

"Nebojíme se žádné výzvy..."

"Střiháme úrokové sazby u hypoték..."

Sdílet Facebook Twitter Google+

Novinky na finančním trhu:

Invalidita a finance?

Invalidita a finance?

Invalidita a finance? .

 

Každý z nás se snaží vydělat dostatek peněz na živobytí. Mnohdy lidé tvrdě pracují nebo  odjíždějí do zahraničí, aby dostávali vyšší mzdu a mohli si dovolit vlastní bydlení. Hypotéka a další účty měsíc co měsíc čekají na zaplacení. Bohužel, zdraví může zradit každého z nás. Co nastane, pokud zdravotní stav znemožňuje pracovní schopnost? Je stát připraven nás plně zajistit?

Představte si, že jako montér jezdíte zahraničí, kde se výše čistého měsíčního příjmu pohybuje kolem 40 000 Kč. Časem se objeví zdravotní problémy a po roce zdravotní neschopnosti zůstanete invalidní. Vaše partnerka má příjem kolem 12 000 Kč.  Výše invalidního důchodu se bude lišit podle stupně invalidity, který je posuzován v procentech.  Otázkou zůstává, jestli státem vyměřená výše důchodu dokáže zajistit běžný chod domácnosti.

 

„Žádný státní důchod nenahradí, ani nemůže stoprocentně nahradit příjmy z výdělečné činnosti, popřípadě je ještě převýšit. Takže je třeba při přiznání důchodu počítat s poklesem financí oproti předchozímu příjmu,“ říká Barbara Hanousek Eckhardová, tiskový odbor ministerstva práce a sociálních věcí a dodává, že u osob v I. či II. stupni invalidity předpokládá uplatnění na trhu práce a tím i další příjmy. Podle této vize jsou konstruovány i výpočty invalidních důchodů.

 

Stupě invalidního důchodu

Invalidita I. stupně

jestliže pracovní schopnost člověka poklesla nejméně o 35 %.

Invalidita II. stupně

jestliže pracovní schopnost člověka poklesla nejméně o 50 %

Invalidita III. stupně

jestliže pracovní schopnost člověka poklesla nejméně o 70 %

 

 

Třístupňový model platí od roku 2010 kdy v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění nahradil dosavadní důchod plný a částečný. O výši invalidního důchodu rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení a Lékařská posudková služba.   Podmínky nároku na důchod jsou;
a) nedosáhl ještě věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let,
b) stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně,
c) získal potřebnou dobu pojištění nebo jeho invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
d) nesplnil podmínky nároku na starobní důchod podle ust. § 29 zdp,
e) nedosáhl  ještě  důchodového věku v případě, že mu byl přiznán  starobní důchod podle  ust. § 31 zdp (tj. starobní důchod před dosažením důchodového věku).
Invalidní důchod nemůže jít v souběhu se starobním a naopak.  Při nároku na oba se vyplácí ten vyšší. Můžeme se setkat s invalidním důchodem z mládí. Výpočet důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pevná částka odpovídající 9 % průměrné mzdy – 2 700 Kč.

Řešením nedostatku prostředků v pracovní neschopnosti je komerční připojištění. Lidé buď nebývají pojištěni vůbec, anebo pokud jsou, mají ve svých smlouvách špatně zvolena rizika a výše krytí. Ve špatné situaci se ocitnou také studenti, kteří se stali invalidními a nemají odpracovanou potřebnou dobu. Osoby nad 28 let mají nárok na invalidní důchod, jestliže odváděly z hrubé mzdy peníze na pojištění minimálně pět let. Osoba ve věku 22 jen rok. Nárok ztrácí ti, kteří se stali invalidní následkem vlastního úmyslného poškození zdraví, či zdravotní poškození vzniklo jako následek úmyslného trestného činu. Podle odborníků nejohroženější skupinou v propadu příjmu jsou osoby samostatně výdělečně činné.

Skupina OSVČ je specifická tím, že si zjednodušeně řečeno může do určité míry zvolit vyměřovací základ, ze které odvádí pojistné na důchodové pojištění. Pokud OSVČ platí pojistné z minimálního, respektive nízkého vyměřovacího základu, měla by vzít v úvahu dopad na svůj budoucí důchod,“ upozorňuje tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová na problém provázející živnostníky.

A jak takový propad příjmu vypadá? Např. člověk, který odpracoval a 45 let odváděl peníze na sociální pojištění, dostane při 50tisícovém měsíčním hrubém příjmu (čistého 36 520 korun) ve třetím, tedy nejtěžším stupni invalidity penzi 14 485 korun. Rozdíl mezi jeho čistým příjmem a invalidní penzí je 22 035 korun.

 

Invalidní důchody a měsíční ztráta v Kč

Hrubá mzda v Kč

15 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Čistá mzda

12 405

15 850

22 740

29 630

36 520

Invalidita III. st.

9 770

10 580

12 200

13 345

14 485

Invalidita II. st.

6 055

6 460

7 270

7 842

8 412

Invalidita I. st.

4 817

5 087

5 627

6 008

6 388

Měsíční propad v korunách

Invalidita III. st.

- 2 635

- 5 270

- 10 540

- 16 285

- 22 035

Invalidita II. st.

- 6 350

- 9 390

- 15 470

- 21 788

- 28 108

Invalidita I. st.

- 7 588

- 10 763

- 17 133

- 23 622

- 30 132

 

 

Žebříček nejlepších produktů podle průzkumu finparada.cz

Parametr hodnocení: komplexnost a dostupnost produktu, inovace produktu, nabízená připojištění.

 

Rizikové životní pojištění

  1. Allianz pojišťovna

Allianz ŽIVOT

  1. NN Životní pojišťovna

NN Život

  1. Metlife pojišťovna

Garde Risk

  1. Pojišťovna České spořitelny

FLEXI RISK životní pojištění

  1. Generali

Bel Mondo

 

 

 

Investiční životní pojištění

  1. Metlife pojišťovna

FairLife

  1. NN Životní pojišťovna

NN Smart

  1. Pojišťovna České spořitelny

FLEXI životní pojištění

  1. UNIQA Pojišťovna

DOMINO Invest

  1. Česká pojišťovna

Můj život

 

Jestli přemýšlíte, jak si lépe zajistit příjem, neváhejte nás kontaktovat v sekci Kontakty.

 

 

 

Zdroj: https://finance.idnes.cz/finance-invalidni-duchod-prace-v-zahranici-nemoc-fuc-/viteze.aspx?c=A180702_123848_viteze_kho, www.cssz.cz, www.finance.idnes.cz, http://www.finparada.cz/Ucty-Pojisteni-Penze-Pujcky-Zebricek.aspx?w=4


Zpět